QmCloud gör kvalitetsarbetet roligt och enkelt.

Alla organisationer vill förbättra sitt sätt att arbeta, vare sig det gäller att öka sin marknadsandel och
pressa ner kostnaderna, hantera riskerna mer effektivt eller öka kundtillfredsställelsen. QmCloud används för att ordna och dokumentera alla typer av Systematisk kvalitetsarbete

ORGANISERA

Att ha en tydlig organisation i kvalitesarbetet är en förutsättning för att lyckas. I QMcloud ingår det

 • Organisationsregister med ansvar, namn och kontaktuppgifter.
 • Användarregister med olika inloggningsnivåer och behörighet beroende på ansvar.
 • Register för Gränsdragning.
 • Register för Vem gör vad/ när.

DOKUMENTERA

Så här får du ordning och reda i din dokumentation
QMcloud innehåller

 • Lättanvända dokumentarkiv och filarkiv
 • Alla dokument och filer organiserade i mappar. Mappstrukturen speglar din verksamhet.
 • Integrerad ordbehandlare
 • Dina dokument, ritningar och filer är aldrig längre bort än den närmaste datorn.

KONTROLLERA

Uppföljning och kontroll är hjärtat i kvalitetsarbetet och för att nå ständiga förbättringar. Med qmcloud får du

 • Effektiv planering med olika typer av kontroller.
 • Påminnelser vi e-post
 • Tydlig redovisning av missade kontroller vid inloggning
 • Felrapporter via epost till ansvariga

Testa QMcloud !

Registrera dig för en demoinloggning.