System Beskrivning


QmCloud är ett webbaserat kvalitetsledningssystem
som gör det enkelt  att ordna och dokumentera alla typer av Systematisk kvalitetsarbete som t.ex. systematisk ledning, systematisk maskinunderhåll systematisk brandskyddsarbete, systematisk arbetsmiljöarbete och andra processer som kräver dokumentation t.ex. vid byggprojekt.

QmCloud  är överskådligt och användarvänligt.

Administration
Systemet har en enkel administrationsdel där man hanterar sitt eget användarkonto.

Systemet kan tillåta inloggning på 3 olika mappnivåer och på så sätt skapas ett system som är överblickbart för stora organisationer t.ex. kommuner, landsting och företags koncerner.
Dokument arkiv
Obegränsat antal dokument kan skapas i mappsystemet. Systemet innehåller en webb baserad
ordbehandlare. Användare kan ha olika behörigheter till att skapa, redigera, skriva ut och ta bort dokument.
Fil arkiv
Filer som kan laddas upp är word *.doc word *.docx Exel *.xls Exel *.xlsx Adobe *.pdf
Autocad *.dwg Användare kan ha olika behörigheter till att ladda upp, ladda ner och ta
bort filer .

QM Cloud levereras med standardutförande (systematiskt brandskyddsarbete)
och kan byggas ut efterhand efter kundens önskemål.
 

Dokument och filarkiven är organiserade i ett överskådligt och användarvänligt mappsystem.

Register och formulär
Förutom dokument och filhantering system finns det olika register och formulär för att
hantera ansvar och planering av kontroller och åtgärder. Register-formulär skapas i
(obegränsat antal) mappsystemet. Användare kan ha olika behörigheter till att skapa, redigera
och ta bort registerposter.

Systemet innehåller följande typer av formulär med register

Säkerhet
Det görs daglig backup på systemet av domänen www.qmcloud.se.
Beställning av tjänsten QmCloud
Beställning görs lättast via mail till info@qmcloud.se eller via telefon 0584-12957.
Vi skickar sedan ut avtalsvillkoren. När dessa är returnerade och underskrivna till oss tar det
max 1 vecka innan tjänsten är igång.

Testa QMcloud !

Registrera dig för en demoinloggning.